دیوارهای پوششی

دیوارهای پوششی

دیـــــوار های پوششی کناف، ساختارهایی هستند که جهت تکمیل نازک کاری (جایگزین گچ وخاک- سفیدکاری)، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق صوت یا حرارت ، پوشش معمـــــاری و یا بازسازی سطوح دیوار های بنایی موجود در ساختمان

مورد استفاده قرار می گیرند که در دو گروه بدون سازه و یا با زیر سازی فلزی دسته بندی می شوند.

دیوارهای پوششی بدون سازه

 

 

در این ساختار از یک لایه صفحه روکش دار گچی ساده یا صفحه پوشش شده با عایق پشم معدنی یا پلی استایرن استفاده می شود. این صفحات بوسیله چسب خمیری مخصوص پرلفیکس مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند (پرلفیکس از گچ ویژه و مواد افزودنی خاص ساخته میشود).

درزهای میان این صفحات بوسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده، به نحوی که در انتهای کار یک سطح یکپارچه و بدون درز حاصل می گردد. مزیتهای اصلی این ساختار؛ سهولت و سرعت در اجرا، قابلیت رنگ آمیزی بلافاصله پس از نصب و دورریز کم مصالح می باشد. بعلاوه در این ساختار می توان صفحه گچی را با فاصله از دیوار زمینه اجرا نمود، تا ضمن رفع مشکلات اجرایی آن(مانند ناشاقولی و ناهمواری)، فضای مناسبی برای عبور آسان تاسیسات الکتریکی و مکانیکی نیز ایجاد گردد.

دیوارهای پوششی

دیوارهای پوششی

دیوارهای پوششی با سازه

 

در این ساختار ، صفحات روکش دار گچی بر روی زیر سازی فلزی پیچ می شوند. این زیرسازی می تواند به صورت متصل به دیوار یا مستقل از دیوار اجرا شود. در این روش ، لایه عایق در فاصلۀ آزاد میان صفحۀ روکش دار گچی و دیوار زمینه قرار داده می شود. وجود فاصلۀ آزاد ، علاوه بر ایجاد فضای مناسب جهت نصب لایۀ عایق ، راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات

اجرایی دیوار زمینه ، مانند ناشاقول بودن دیوار و حذف شيار زني جهت عبور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ، محسوب می شود. از مزایای دیگر این ساختار ، امکان اجرا در دیوارهای با شرایط زمینه متفاوت و اجرای پوششهای با ارتفاع ١٠ متر می باشد.

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.20script.ir